Vuggestuen

En almindelig dag i vuggestuen:

Kl. 7.00-8.00, her kan du spise morgenmad og vi leger rolige lege

Kl. 8.00, vi går ind i vuggestuen

Kl. 8.00-9.00, fri leg på stuen

Kl. 9.00-9.30, samling og formiddagsmad

Kl. 9.30-11.00, aktivitet

Kl. 11.00-11.30, vi spiser frokost

Kl. 11.30-12.00, vi putter børn

Kl. 12.00-14.00, børnene sover

Kl. 14.00-15.00, vi spiser eftermiddagsmad og børnene vågner fra lur

Kl. 15.00-luk, aktivitet eller selvvalgt leg

 

Selvhjulpenhed

Vi arbejder meget på at gøre børnene selvhjulpne. Det er selvfølgelig med tanke på, hvor de er i deres udvikling og hvad de magter. Men som udgangspunkt ”skubber vi på”, da vi oplever, at jo mere børnene selv kan, jo mere vokser deres selvværd og selvfølelse.

I vuggestuen er børnene fx med til at dække rullebord, og de tørrer selv deres fingre efter frokost.

Vi oplever, at børn helt generelt kan og helt bestemt vil meget selv 😊

 

Søvn i Tryllefløjten 

Alle børn i vuggestuen sover middagslur – fordi de er trætte og fordi det er vigtigt for dem og deres udvikling.

Børnene sover efter behov – de små sover gerne en formiddags- og en eftermiddagslur, hvor de større børn kan nøjes med en enkelt middagslur. Vi vækker som udgangspunkt ikke børn – alle skal have lov til at sove, til de vågner af sig selv. 

Børn under to år sover i krybbe eller barnevogn. I efterårs- og vintermånederne sover de i soveposer, – men husk endelig at medbringe hue og vanter, som børnene kan have liggende her i vuggestuen. Når de er fyldt to år, må de ikke længere sove i sele, hvilket betyder, at de skal ind og sove middagsluren.

Vi har et soverum, som vi deler med de børnehavebørn, der også har behov for en lur. Her sover børnene på madrasser, hvor en voksen holder øje indtil de er faldet i søvn. Vi synger gerne en sov godt sang.

 

Årshjul vuggestuen 

I vuggestuen arbejder vi meget med gentagelser da det er trygt og genkendeligt for de mindste. Vi har en ugeplan som vi følger, hvor den styrkede læreplan er tænkt ind i de forskellige aktiviteter.

Om mandagen er vi alle på en fælles tur, som kan være i skoven, en tur med toget, op og løbe på bakken (et område som ligger i vores baghave) eller op til en stor legeplads. Her øver vi at holde i hånd, gå på fortovet, øver vores grovmotorik og får noget frisk luft.

Tirsdag er vi kreative. Her deler vi os op i to grupper, hvor den ene er kreativ og den anden er enten på vores legeplads eller ude at gå.

Onsdag gentager vi programmet fra om tirsdagen, grupperne bytter bare aktivitet.

Torsdag har vi musik og motorik. Her laver vi fx sanglege med faktor, laver en motorikbane eller finder vores indendørs gynge og rutsjebane frem.

Fredag er der ”fri leg”. Dette kan indebære forskellige ting, alt afhængig af gruppen. Men fx kan vi finde alt vores LEGO frem eller vores togbaner, og så får børnene ellers bare plads til at lege med det de nu ønsker på den pågældende dag.

Hver dag holder vi samling omkring vores formiddagsmad kl. 9.00. Her har vi en sangkasse vi bruger, hvor børnene på skift vælger en figur som symboliserer en bestemt sang.

Aktiviteterne og de kreative udfoldelser vil ofte læne sig op ad årstiden og traditioner i huset.

Vi deltager i vuggestuen også i husets større projektuger på det niveau vi kan følge med til. Fx kunstprojekt og cirkus. Dette kan i læse mere om under børnehaveafsnittet.