BØRNEHUSET TRYLLEFLØJTEN

Tryllefløjten er som selvejende privat institution administreret af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD). Selvom vi er en privat institution, er vi omfattet af Rudersdal Kommunes børnepolitik og af kommunens fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Børnehuset Tryllefløjten blev stiftet 1. marts 2011.

Før dette, var her en selvejende institution som havde eksisteret i samme lokaler siden 1970.

Da Rudersdal Kommune opsagde driftsoverenskomsten i 2010, var en gruppe forældre meget imod tanken om at lukke Børnehuset og der blev iværksat en arbejdsgruppe, som vedholdende kæmpede for at bevare det lille og nære fællesskab.

Dette lykkedes til stor glæde for børn og forældre og de kunne således åbne dørene den 1.marts 2011 som den private institution Tryllefløjten.

Vores private børnehus er det lille alternativ til de store sammenbragte institutioner. Her bestræber vi os på at skabe et rummeligt, varmt og trygt miljø for dit barn.

Vi har et dygtigt og engageret personale, der formår at skabe trygge og udviklende rammer for børnene.
Vi vægter omsorg, tolerance, respekt og mod samt høj faglighed her i Tryllefløjten.

Kerneopgaven er at skabe et børnefællesskab, hvor alle børn har venner og hvor børnene øver sig i at udvise empati og yde omsorg.

Derfor arbejder vi med konceptet ”Fri for mobberi” som har fokus på anerkendelse i kommunikationen med både børn, kolleger og forældre.