Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Vi vægter et tæt forældresamarbejde højt, da vi mener at det, sammen med et engageret og målrettet personale, er grobunden for glade og tilfredse børn. Derfor er der stor opmærksomhed på værdien af åbenhed – forældre, personale og bestyrelse imellem.

Principperne for forældresamarbejdet er, at der løbende foregår en åben dialog og forældrene forventes at deltage aktivt i Tryllefløjtens liv. Det pædagogiske personale vil, på en professionel og indlevende måde, involvere sig i barnet og dets nærmeste familierelationer. Som privat institution er vi afhængige af, at forældrene og deres familier engagerer sig i det daglige og hjælper til med forskellige praktiske ting. Ca. 4 gange om året, mødes vi fra kl.16-19 til en arbejdseftermiddag med praktiske gøremål og hyggelig fællesspisning. Der afholdes 1 årligt forældremøde, samt 1 årlig forældrekonsultation.