Sprogvurdering

Sprogvurdering

Alle børn bliver sprogvurderet her i Tryllefløjten hvert år fra de er 3, 4år.

Hvis barnet har behov for særlig støtte har vi et godt samarbejde med vores logopæd.

Derudover har vi personale i huset som er sprogansvarlige, som arbejder i mindre grupper med en fokuseret indsats på sproget.