Bestyrelsen

Formand:
Linda Lerdorf, mor til Willy, børnehaven

Næstformand:

Zyhra Beari, mor til Emilia, børnehaven

Medlemmer:

Jesper Grann Laursen, far til Lærke Ida, børnehaven
Sascha Rørvig, mor til Elliot og Harper, børnehaven og vuggestuen
Sofie Saxild, mor til Jakob og Mikkel, børnehaven og vuggestuen

Suppleanter:

Natashia Mai Yde Jacobsen, mor til Elin og Lea, børnehaven

Nanna Kragh Ohmsen, mor til Karla, vuggestuen

Bestyrelsen konstituerer sig selv og der afholdes mellem fire og seks ordinære møder årligt. Leder og souschef deltager tillige i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen har det overordnede økonomiske og administrative ansvar for institutionens drift og øvrige anliggender. Principper for anvendelse af budgetrammen er økonomisk hæderlighed, ansvarlighed og at sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter.