Værdigrundlag

  • Børnehusets grundlæggende værdier er nærvær, tryghed, omsorg og mulighed for leg og læring med udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk tilgang.
  • Vi ser det som en værdi, at alle børn, uanset social baggrund, etnicitet eller eventuelle særlige vanskeligheder, inkluderes i børnegruppen.
  • Vi ser samarbejde mellem ledelse, personale og forældre som værdifuldt i forhold til at skabe de bedst mulige betingelser for børnegruppen og det enkelte barn.
  • Vi ser det som en værdi, at børnene, ud over at de udviklingsmuligheder de bliver stillet overfor i børnehaven, får kendskab til lokalmiljøet og omverdenen i bredere forstand.