Fri for Mobberi

I Tryllefløjten har vi det mål ” At skabe en kultur børn imellem, hvor man har det godt, opfører sig ordentligt over for hinanden og har mod til at sige til og fra”.

For at nå det mål, er en af vores arbejdsredskaber fri for mobberi. Fri for Mobberi er udviklet af Mary Fonden og Red Barnet.

Der arbejdes ud fra 4 grundlæggende menneskelige værdier:

 • Mod
 • Respekt
 • Omsorg
 • Tolerance

Fri for mobberi er et pædagogisk redskab, som forebygger mobning bl.a. i børnehaven. Det består af en kuffert med arbejdsredskaber som fx. bamseven, rytmik, bøger og massage. Børnene får her nogle konkrete redskaber til at være en god ven, men også til at kunne sige fra på en god måde.

”Det er tydeligt at se, at børnene er markant bedre til at tackle drillerier og mobning

på de skoler og institutioner, som arbejder intensivt med Fri for Mobberi. ”

Jan Kampmann,

prof. ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

 

At drille for sjov og at drille for alvor:

Begrebet mobning er et voksenbegreb. Til vores målgruppe 3 -6 år, bruger vi begreber som de kan relatere sig til, “at drille for sjov” og “at drille for alvor” i stedet for begrebet mobning.

 • Når man driller hinanden for sjov, har vi det sjovt sammen og griner. Det er en måde at have positiv kontakt på og gør, at vi kommer tættere på hinanden – der sker en inkludering.
 • Hvis man driller for alvor, gør man hinanden kede af det og vi skubber hinanden væk – der sker en ekskludering.

 

Børnemøde min. 1 gang om ugen:

Vi starter børnemødet ved at, børnene henter deres personlige lille bamse og derefter samles vi i en rundkreds, hvor store bamse sidder hos en voksen .

Til børnemødet arbejder vi enten med

 • Snak om kammeratskab, følelser, ansigtsudtryk, drilleri, at føle sig udenfor, trøst og mod.
 • Red Barnets samtaletavler,
 • At turde sige fra på en god måde
 • Om hvad der er sket i børnegruppen de seneste dage.
 • Højtlæsning fra bogen ”fri for mobberi”
 • Teater hvor børnene vælger deres roller ud fra samtaletavlerne
 • Massage
 • Fri for mobberi tegninger
 • Rytmik
 • Natur

De lærer, hvordan man udtrykker sig med sin stemme og sit kropssprog, hvordan man byder andre ind i legen, trøster og drager omsorg for hinanden – men også at sige fra, når deres grænser bliver overskredet

Bamseven

Den store bamse symboliserer tryghed og venskab – og skal minde dem om at passe godt på hinanden og at være en god kammerat.  Alle børn vil, når de begynder hos os, modtage deres personlige lille Bamseven, som bor Tryllefløjten.

Samtaletavler:

Red Barnets kuffert indeholder samtaletavler med tegninger af børn i genkendelige konfliktsituationer. På bagsiden af hver tavle er formuleret nogle spørgsmål, som vi ofte bruger som udgangspunkt for snakken med børnene om billedet.

Vi oplever, at samtaletavlerne er et godt redskab til at skabe børnenes opmærksomhed. Tavlerne hjælper børnene til at forstå og håndtere konfliktsituationer, om hvem der driller eller bliver drillet.

Massage:

Består af en række små historier med fagter til, som børnene to og to på skift laver på hinandens ryg.   Mens den voksen fortæller en bestemt historie, som knytter sig til bevægelserne. Massagen afsluttes med, at børnene siger ”tak for massage” til hinanden. Massageprogram i mobbeforebyggelsen er, at ”den man rør ved, mobber man ikke”.

Rytmik:

Børnene danser og synger til blandt andet sangen »Sig stop! Sig stop! Hvis du er en drillepind, der driller, kan du høre mig sige stop? Jeg siger stop!« Sanglegene handler om at samarbejde og at føle sig som en del af fællesskabet.

Natur:

Ude livet hvor der er fokus på, at børnene samarbejder, bruger deres sanser og motorik. Uderummet skaber mulighed for at arbejde med børnene i mindre grupper, og de fælles lege åbner op for, at børnene får øje på nye og andre kompetencer hos hinanden på tværs af etablerede børnehierarkier.

Forældre ansvar:

I forældre er en meget vigtig medspiller, for at forebygge mobning. Derfor er det vigtigt, at i forældre tager et medansvar og engagerer sig i hele børnegruppen.

Red Barnet har fem fantastiske råd til jer forældre om, hvordan I kan bidrage til at skabe en velintegreret børnegruppe. De fem tips lyder:

 • Giv dit barn opmuntring til at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen. Det er en god erfaring for dit barn at få mange forskellige legeoplevelser med mange forskellige børn. Samtidig sikrer det, at alle børn i gruppen får legeaftaler.
 • Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven – eller om deres forældre. Negative ord om dit barns børnehavekammerater forplanter sig let til modvilje mod bestemte kammerater. Positive attituder giver som regel god respons.
 • Indfør social fødselsdagspolitik. Det ”gør ondt” på det barn, der ikke inviteres med, hvis invitationer forbeholdes særligt udvalgte i gruppen. Invitér enten alle piger, alle drenge eller hele stuen. Den ordning finder de fleste retfærdig. Tal evt. på forældremøderne om fælles fødselsdagsordninger.
 • Giv dit barn opmuntring til at forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv. Børn, der er ”i klemme” i børnegruppen, har brug for en håndsrækning fra et andet barn. Børn, der er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre, ”vokser” indeni.
 • Vær åben og positiv når andre forældre fortæller om deres barns problemer. Det er svært at stille sig op på et forældremøde og fortælle, at ens barn er alene og har brug for legeaftaler og venskaber. Det er lettere, hvis de andre forældre er positive og lyttende